•  Hotline: 0982.992.219

OOS.SRM - Phần mềm quản lý nhà hàng thông minh

Danh sách tính năng

 • OOS.SRM .NET 2013
 • Nhà hàng
  1. Quản lý món ăn, thực đơn, nguyên liệu, đồ uống, dịch vụ

  - Quản lý chi tiết hàng bán, nguyên liệu, dịch vụ; hàng bán chia làm 3 loại: món ăn, đồ uống, hàng phải cân
  - Hàng hóa được phân làm 3 cấp: Nghành hàng, nhóm hàng, các mặt hàng
  - Chỉnh sửa dễ dàng thông tin về mặt hàng

 • 2. Quản lý định mức, pha chế thực đơn

  - Cho phép pha chế thực đơn từ nhiều nguyên liệu
  - Cho phép pha chế thực đơn từ nhiều thực đơn khác (ví dụ xuất ăn từ nhiều món ăn)
  - File import thực đơn dễ dàng, tiện lợi trong việc sửa đổi

 • Khách hàng
  11. Danh sách khách hàng

  - Quản lý danh sách khách hàng với các thông tin đầy đủ: Tên, tên liên lạc, mã số thuế, sđt,…
  - Thông tin về nhân viên kinh doanh
  - Thông tin nhân viên chăm sóc khách hàng
  - Quản lý tình trạng khách hàng
  - Tìm kiếm khách hàng tiện lợi với nhiều tiêu chí

 • 12. Quản lý nguồn khách

  - Cho phép thêm/sửa xóa nguồn khách (ví dụ: nguồn khách từ đợt phát thẻ, từ đợt khuyến mại…)
  - Tìm kiếm khách hàng theo nguồn khách

 • 13. Quản lý chăm sóc khách hàng

  - Cho phép thêm mới/sửa/xóa các thông tin nhân viên đã liên hệ, chăm sóc khách hàng
  - Lưu giữ tất cả thông tin về các lần liên hệ; thời gian, chi tiết liên hệ

 • 14. Quản lý lịch đặt bàn

  - Trong thông tin chi tiết về các lần đặt bàn khi xem thông tin chi tiết khách hàng
  - Có thể thêm mới lịch đặt bàn cho khách hàng

 • Hóa đơn
  16. Nhập, Cập nhật, Thay đổi, Theo dõi hóa đơn

  - Thêm hóa đơn, chỉnh sửa đơn giản và tiện lợi
  - Danh sách hóa đơn đang mở, danh sách bàn chưa dùng được hiện thị ngay trên màn hình chính giúp việc theo dõi đơn giản và nhanh chóng
  - Theo dõi chính xác danh sách hóa đơn theo nhiều điều kiện: theo ngày tháng, theo nhân viên, theo bàn ăn, theo món ăn…

 • 17. Ghép hóa đơn, chuyển bàn, tách hóa đơn

  - Nghiệp vụ ghép bàn, chuyển bàn, tách bàn nhanh chóng và tiện lợi, hiển thị ngay trên màn hình

 • Nhân viên
  22. Quản lý thông tin nhân viên

  - Quản lý thông tin của từng nhân viên trong nhà hàng
  - Thay đổi nhân viên, chỉnh sửa và cho nghỉ việc một cách dễ dàng

 • Quản lý kho
  26. Quản lý phiếu nhập kho

  - Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho, thẻ kho này sẽ cộng số lượng nhập hàng sau mỗi lần nhập kho
  - Kết hợp với danh sách phiếu nhập và thẻ kho sẽ kiểm tra chính xác lượng tồn kho
  - Tra cứu những lần nhập kho hàng nếu có sai sót

 • Quỹ tiền mặt
  31. Quản lý chứng từ chi

  - Phiếu chi khi chi các khoản nhập hàng
  - Phiếu chi lương nhân viên
  - Phiếu chi các chi phí cố định…
  - Chương trình sẽ lưu tất cả các phiếu chi của nhà hàng có thể tra cứu theo ngày thàng, lý do chi, …

 • Tài sản
  34. Danh sách tài sản

  - Quản lý nhóm tài sản
  - Quản lý danh mục tài sản
  - Quản lý hạn sử dụng

 • Hệ thống
  38. Hệ thống phân quyền

  - Tống số có hơn 100 quyền cho người quản trị sử dụng
  - Thông thường quyền được cho nhân viên thu ngân, thủ kho, kế toán
  - Khi được phân quyền, mỗi người sẽ có màn hình làm việc riêng

 • Báo cáo

  Biểu đồ
  42. Báo cáo doanh thu

  - Doanh thu theo hóa đơn
  - Doanh thu theo ngày
  - Doanh thu theo nhân viên
  - Doanh thu theo bàn
  - Doanh thu theo khu vực
  - Báo cáo kết quả kinh doanh