•  Hotline: 0982.992.219

OOS.SRM - Phần mềm quản lý nhà hàng thông minh

Mô hình tổng thể hệ thống nhà hàng

Chương trình sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng, bắt đầu từ việc đặt món ăn của khách đến việc lập và in hóa đơn tính tiền. Phần mềm quản lý nhà hàng được thiết kế theo hướng mở cho phép bạn bổ sung, thay đổi các mục cho phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

I. HỆ THỐNG BÁN HÀNG

Bao gồm các trình tự (6), (7), (8), (9). Thu ngân sử dụng hệ thống phần mềm OOS.SRM 3.0. PDA sử dụng phần mềm OOS.SRM cho PocketPC.
 • (6) : Nhân viên phục vụ nhận yêu cầu của khách hàng bằng các hình thức : PDA, TouchScreen.
 • (7) : Yêu cầu của khách sẽ được chuyển về máy thu ngân qua kết nối wifi của nhà hàng.ủa nhà hàng.
 • (8) : Khi máy thu ngân nhận yêu cầu từ nhân viên phục vụ, sẽ tự động chuyển dữ liệu qua máy in dưới nhà bếp qua đường mạng LAN.
  (8.1) : Lựa chọn 1 – dưới nhà bếp đặt máy in , máy in sẽ tự động in bill khi nhân viên thu ngân đặt lệnh.
  ( 8.2) : Lựa chọn 2 – dưới nhà bếp đặt màn hình cảm ứng, món ăn sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng này, sẽ có thêm một người để kiểm món và check món
 • (9) : Nhân viên phục vụ chuyển món từ nhà bếp tới khách hàng khi món ăn đã hoàn thành. Nếu sử dụng gói (8.2), khi món ăn đã xong nhân viên sử dụng PDA
 • (5) : Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu vào máy Server ngay lập tức, máy server và máy thu ngân được trang bị UPS đề phòng sự cố mất điện.

II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Bao gồm các trình tự (1), (2)
 • (1) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới kho hàng. Xuất, nhập, hủy hàng. Báo cáo xuất – nhập – tồn. Thẻ kho.
 • (2) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt, công nợ nhà cung cấp làm các báo cáo theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.

III. QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Bao gồm các trình tự (3) và (4): Phần này đặc biệt hữu ích khi bạn có một chuỗi các nhà hàng, hoặc bạn thường xuyên vắng mặt tại nhà hàng nhưng vẫn muốn biết nhà hàng hoạt động như thế nào.
 • (3) : Quản lý nhà hàng xem trực tiếp tình hình nhà hàng, các báo cáo tại văn phòng làm việc
 • (4) : Đối với hệ thống chuỗi nhà hàng, hoặc giành cho người quản lý thường xuyên phải đi công tác xa để xem báo cáo trực tiếp qua mạng.
  (4.1) : Lựa chọn đơn giản dùng các phần mềm xem thông tin qua mạng, yêu cầu đơn giản máy server tại nhà hàng hoặc một trong các máy tại hệ thống nhà hàng phải kết nối internet, máy tính này phải được bật liên tục.
  (4.2) : Yêu cầu cao hơn, nhà hàng phải được trang bị máy chủ hoặc host. Máy server tại nhà hàng phải được kết nối mạng internet. Quản lý nhà hàng sẽ xem báo cáo nhà hàng trực tiếp trên website.