•  Hotline: 0982.992.219

OOS.SRM - Phần mềm quản lý nhà hàng thông minh

OOS.SRM - Head Office


Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm được thiết kế cho mô hình chuỗi nhà hàng.
Phần mềm được cài đặt tại trung tâm dữ liệu hoặc văn phòng trung tâm để thực hiện việc quản lý toàn bộ chuỗi nhà hàng, đảm bảo cho chuỗi nhà hàng hoạt động trơn tru.

Các chức năng chính của hệ thống OOS.SRM – Head Office:

Quản lý tập chung danh mục

- Cài đặt menu, nguyên vật liệu tập chung cho tất cả các nhà hàng hoặc từng nhà hàng riêng lẻ.
- Quản lý bàn ăn các nhà hàng riêng lẻ
- Điều chỉnh thông tin nhân viên, luân chuyển nhân viên giữa các nhà hàng

Kho hàng & Quỹ tiền mặt

- Điều chuyển kho giữa các nhà hàng
- Thanh toán công nợ tại các nhà hàng

Khách hàng & Khuyến mãi

- Quản khách hàng tập chung một cơ sở dữ liệu, thông tin khách hàng được nhận biết khi khách hàng vào bất kỳ nhà hàng nào trong hệ thống, mọi thông tin mới nhất về thông tin cá nhân, thẻ VIP, dịch vụ ăn uống của khách hàng đều được cập nhật ngay lập tức lên server.
- Thiết lập các chương trình khuyến mại, giảm giá cho từng nhà hàng riêng lẻ hoặc cho toàn bộ hệ thống. Điều này thực sự hữu ích, đỡ tốn thời gian cho nhà quản lý.

Hệ thống

- Thiết lập phân quyền cho từng user tại từng nhà hàng riêng biệt
- Thiết lập các cấu hình hệ thống cho từng nhà hàng

Báo cáo & Biểu đồ

- Hệ thống cho phép xem toàn bộ các báo cáo & biểu đồ của từng nhà hàng hoặc tổng hợp toàn hệ thống.
- Dữ liệu được truyền realtime qua mạng internet từ các nhà hàng tới trung tâm.