•  Hotline: 0982.992.219

OOS.SRM - Phần mềm quản lý nhà hàng thông minh

OOS.SRM - Manager


Hệ thống được cài đặt trực tiếp tại nhà hàng. Quản trị toàn bộ hoạt động của một nhà hàng bao gồm các công việc thiết lập danh mục, điều hành, thêm ngưởi dùng và phân quyền cho các nhân viên ngoài ra hệ thống cho phép người quản lý nhà hàng nắm bắt được tình hình trạng thái của nhà hàng, xem các báo cáo thống kê các biểu đồ dữ liệu.

Các chức năng chính của hệ thống OOS.SRM Manager:

Quản lý thực đơn & danh mục:

 • Quản lý danh mục các món ăn, thực đơn, nguyên liệu, đồ uống, dịch vụ
  - Quản lý chi tiết hàng bán,  nguyên liệu, dịch vụ; hàng bán chia làm 3 loại : món ăn, đồ uống, hàng phải cân.
  - Hàng hóa được phân làm 3 cấp: Nghành hàng, nhóm hàng, các mặt hàng
  - Chỉnh sửa dễ dàng thông tin về mặt hàng
 • Các đặc tính của thực đơn
  - Cho phép thiết lập nhiều loại giá khác nhau
  - Hỗ trợ hai ngôn ngữ Việt & Anh
  - Hỗ trợ hai đơn vị tính phụ, ngoài ra phần mềm hiển thị song song hai đơn vị tính (Thêm đơn vị tính con)
 • Quản lý định mức, pha chế thực đơn
  - Cho phép pha chế thực đơn từ nhiều nguyên liệu
  - Cho phép pha chế thực đơn từ nhiều thực đơn khác (ví dụ xuất ăn từ nhiều món ăn)
  - File import thực đơn dễ dàng, tiện lợi trong việc sửa đổi.
 • Quản lý đơn vị tính, các loại tiền tệ, các phương thức thanh toán...

Quản lý bàn & Hóa đơn:

 • Quản lý bàn ăn
  - Quản lý bàn ăn theo phân khu
  - Sắp xếp bàn theo tên ABC
  - Sắp xếp bàn phân loại bàn BẬN / bàn TRỐNG
  - Hiển thị bàn theo đúng vị trí bàn của nhà hàng theo sơ đồ khu vực
  - Có module đặc biệt để hiện thị lên màn hình hỗ trợ lễ tân bàn BẬN/TRỐNG, hiển thị đúng vị trí của bàn theo sơ đồ.
  - Thiết kế sơ đồ bàn tại từng phân khu nhà hàng
 • Nghiệp vụ bàn: Chuyển bàn, ghép bàn, tách bàn
 • Quản lý các đơn vị tính, các đơn vị tiền tệ,...
 • Thuế & Giảm giá trên hóa đơn:
  - Hỗ trợ các loại giảm giá trên hóa đơn: Đồ ăn, đồ uống, giảm toản bộ, giảm tiền, giảm tiền phòng-bàn, phí phục vụ
  - Giảm giá trực tiếp trên từng món ăn theo % hoặc theo số tiền nhất định
  - Tổ hợp giảm giá xác định trên nguyên tắc kết hợp giữa các loại giảm giá
  - Cho phép khai bảo thuế
  - Hỗ trợ in hóa đơn VAT riêng: in theo tổng số tiền thanh toán hoặc in chi tiết từng món ăn
  - Quản lý được những hóa đơn in VAT
 • Thanh toán
  - Hỗ trợ thanh toán với nhiều phương thức thanh toán (tự định nghĩa): Tiền mặt, Visa, Master...
  - Thanh toán với nhiều loại tiền tệ khác nhau, người sử dụng có thể thêm các loại tiền tệ
  - Cho phép ghi nhận hóa đơn nợ, chuyển nợ vào công nợ khách hàng

Quản lý nhân viên:

 • Quản lý danh sách nhân viên trong nhà hàng
 • Ghi nhận doanh thu cho từng nhân viên
 • Thưởng / phạt nhân viên
 • Chấm công: Bằng mã vạch, vân tay, chấm công bằng tay
 • Tính lương nhân viên
 • Thiết lập user và phân quyền nhân viên: OOS.SRM có trên 300 quyền truy cập cho phép người dùng phân quyền tới các mức nhỏ nhất trong hệ thống.

Quản lý kho hàng:

 • Quản lý nhập kho
 • Quan lý xuất kho
 • Điều chuyển kho nội bộ
 • Kiểm kê kho hàng
 • Cảnh báo hàng tồn kho
 • Thẻ kho

Quản lý quỹ tiền mặt & công nợ

 • Định nghĩa các khoản thu / chi tiền
 • Lập phiếu thu/ chi tiền mặt
 • Thanh toán công nợ nhà cung cấp
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý tài sản

 • Tăng/giảm tài sản
 • Khấu hao tài sản
 • Kiểm kê tài sản
 • Báo cáo luân chuyển tài sản

Quản lý hệ thống

 • Phân quyền hệ thống
 • Thiết lập các cảnh báo hệ thống
 • Hệ thống Log - xem lại các lịch sử thao tác
 • Bakup dữ liệu / phục hồi dữ liệu

Báo cáo & Biểu đồ

 • Hệ thống bao gồm hơn 100 các loại báo cáo & biểu đồ khác nhau giúp cho người quản lý xem xét dữ liệu theo nhiều chiều.
 • Tất cả các báo cáo có thể xuất ra các định dạng file excel, pdf, word...
 • Các mẫu báo cáo đều có thể tự chỉnh sửa dễ dàng mà không cần tới nhân viên OOS
 • Hệ thống báo cáo động duy nhất chỉ có tại phần mềm OOS.SRM cho phép người dùng tự định nghĩa, xây dựng các loại báo cáo theo nhiều chiều khác nhau.